Både avling, kornstørrelse og proteininnhold i kornet har økt. Forgrødeeffekten varierer noe fra felt til felt og ser ut til å være størst i "vanskelige" år konkluderer Unni Abrahamsen fra NIBIO i denne artikkelen.

Les artikkelen!