Analyser av en del partier av havre fra 2015 og 2018 viste at ved rensing med sold-størrelse 2,2 mm (15-20 % vektandel av korna ble rensa ut som små korn) ble innholdet av HT2+T2 toksiner i gjennomsnitt redusert med henholdsvis 56 % og 32 %, deoxynivalenol (DON) ble redusert med 24 % i partiene fra 2018 og Enniatin B ble redusert med 44 % i partiene fra 2015. Arbeidet er gjort som en del av prosjektet "SafeOats".

Les hele artikkelen av Guro Brodal mfl.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1). Jord og plantekultur 2021. Side 97 - 100.