I denne artikkelen omtales resultatene fra et feltforsøk gjennomført i 2014-2016. Effekten av tilleggsgjødsling etter en vannmetningsperiode ble undersøkt i bygg, havre og hvete. Det ble sett på avling og kvalitet av kornet.

Det en trend for størst avlingstap i hvete, og minst i havre etter en vannmetningsperiode. Resultater fra tre felt på Apelsvoll viser at tilleggsgjødsling etter en vannmetningsperiode kan redusere skadeomfanget i bygg og hvete gjennom mindre avlingstap, økt proteininnhold og en høyere hektolitervekt.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 3 (1), Jord- og plantekultur 2017.

Les mer!