Om sortsforsøk i høstbygg

Seksradssortene Mercurioo og SY Galileoo (hybrider) er interessante, med både bedre overvintringsevne og større avlingsnivå enn de andre sortene som er testet.

Les hele artikkelen av Wendy Waalen.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7(1). Jord og plantekultur 2021. Side 70 - 73.