Forsøk med Mirakel de siste årene viser at meravlingene ved soppbekjempelse er mer beskjeden enn i de øvrige markedssortene. Ofte vil en halv dose gi tilstrekkelig beskyttelse mot bladflekksjukdommene. Ved sterke og vedvarende forhold for angrep vil imidlertid noe høyere dose også være aktuell i Mirakel.

I forsøkene har soppbekjempelse i Mirakel vårhvete gitt noe øking i hektolitervekt. Økningen er imidlertid mye mindre enn det en har oppnådd i andre sorter.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK (3) 1, Jord- og plantekultur 2017

Les mer