Sortprøving av havre

Prøving av havresorter på Østlandet

Prøving av havresorter i Midt-Norge

Havresorter for økologisk dyrking

Dyrkingsegenskaper for havresortene 2019

Markedsandeler havresorter 2005-2019

.

Sortsomtale hentet fra Graminor:

Belinda

Haga

Odal

Ringsaker

Vinger

Våler