Oppsummering

Vi har testet om nitrogeneffekten av organiske gjødselprodukt, slik den blir vurdert under kontrollerte forhold, er relevant under feltforhold. Dette vil gi mulighet til å gjennomføre raske undersøkelser av gjødseleffekten for nye produkt uten å måtte gå veien om feltforsøk hvor det er risiko for at spesielle værforhold påvirker resultatet. For flytende organiske gjødsler er ammonium-N direkte plantetilgjengelig og virkningen umiddelbar, men effekten i felt avhengig av størrelsen på ammoniakktapet. Laboratorie- og veksthusforsøk slik vi har gjennomført dem, gir liten ekstra forståelse av produktenes faktiske virkningsgrad under feltforhold. For faste organiske gjødsler er derimot undersøkelser under kontrollerte forhold av svært stor verdi, og gjenspeiler godt produktenes effekt i praksis når forholdene for nedbryting og plantevekst er gode. Selv raske, enkle undersøkelser som inkubasjonsforsøk gir svært god informasjon om nitrogenvirkningen en kan forvente i felt.

Kretsløps SIS

Les hele artikkelen av Trond Maukon Henriksen.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1), Jord- og plantekultur 2021 side 136 - 139.