Korn 2021 ble arrangert av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Møtet ble i år avviklet digitalt.


Tirsdag 9. februar

Korn og klima

1040 - 1050

Pause

1050

Klimautslippene fra korndyrking - LCA studie av dyrkingspraksis

Audun Korsæth, NIBIO

1110

Hva ligger bak resultatene fra klimakalkulatoren for korn?

Svein Skøien, NLR

1130 - 1230

LUNSJ

1230

Lystgassutslipp i kornproduksjonen

Aina L. Russenes, NIBIO

1250

Oppbygging av organisk materiale i kornproduksjonen

Trond Henriksen, NIBIO

1310 - 1320

PAUSE

1320

Lønner det seg å drenere? Resultater fra spørreundersøkelse i OPTIKORN

Torbjørn Haukås, NIBIO

1340

Biorest som gjødsel til korn

Annbjørg Ø. Kristoffersen, NIBIO

1400

SLUTT FOR DAGEN

Onsdag 10. februar

Vekstskifte

1000

Hvete og belgvekster til mat. Utfordringer/muligheter

Anne Kjersti Uhlen, NMBU

1020

FN's bærekraftsmål inn i norske kornomløp

Trond M. Henriksen, NIBIO

1040 - 1050

PAUSE

Olje- og belgvekster

1050

Tidlige åkerbønnesorter og valg av såmengder

Chloe Grieu, NIBIO

1110

Faktorer som fremmer eller begrenser N-fikseringen i belgvekster

Anne Marthe Lundby

1130 - 1230

LUNSJ

Integrert plantevern

1230

Raskere etablering av våroljevekster - redusert behov for kjemisk bekjempelse av jordloppe

Wendy Waalen, NIBIO

1250

Gulrustraser i Norge

Andrea Ficke, NIBIO

1310 - 1320

PAUSE

Sorter / IPV

1320

Nyheter fra verdiprøvingen av kornsorter

Aina L. Russenes, NIBIO

1340

Havresortenes motstandsdyktighet mot Fusarium – og kan vi sortere ut korn med høye nivå av mykotoksiner?

Ingerd Skow Hofgaard, NIBIO

1400

SLUTT FOR DAGEN
Mange av foredragene på Korn 2021 er basert på forsøksresultater og artikler i Jord- og plantekultur 2021. Boka kan bestilles fra de fleste NLR-enhetene og med e-post til apelsvoll@nibio.no. Pris kr. 300 + frakt.

NIBIO BOK 6 (1) Jord- og plantekultur 2021

IMG 0304