OPTIKORN-prosjektet

Thermus er en yterik byggsort som utnytter tilført nitrogen effektivt. Delt gjødsling gav i disse forsøkene lik avling sammenlignet med sammen totale nitrogenmengde gitt om våren. Værforholdene gjennom forsøksperioden har variert. En moderat vårgjødsling og deretter en planlagt delgjødsling gir større fleksibilitet til å tilpasse N-mengdene, og til at mindre N er tilgjengelig for tap på forsommeren, uten at det går på bekostning av avlingsnivået.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 8 (2). Jord- og plantekultur 2022. Side 104 - 110.

Les artikkelen!