Betong er en ny yterik vårhvetesort med god kornkvalitet. I våre forsøk i 2021 med høyt avlingsnivå var det ikke sikker avlingsøkning utover 15,5 kg nitrogen. Proteininnholdet lå over kravet til matkorn allerede ved laveste N-gjødslingsledd og økte med 0,1 % protein per kg N-gjødsling.

Les artikkelen!

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 8 (2). Jord- og plantekultur 2022. Side 114 - 116.