Ved å øke arealene av olje- og belgvekster fra rundt 70 000 daa i dag til over 500 000 daa, vil andelen av protein som produseres av oljevekster og belgvekster kunne økes fra litt under 4 % i dag til rundt 25 %.

Selv med en potensiell høy produksjon av olje- og proteinvekster vil fortsatt hovedmengden av protein være produsert av kornartene. For åkerbønne og erter ligger dyrkingspotensialet på henholdsvis rundt 113 000 og 160 000 dekar. Les hele artikkelen om Muligheter for økt proteinproduksjon på kornarealene..