Dagens gjødslingsnorm er 5 kg K til 400 kg korn pr. daa. Mye av kaliumet blir igjen i halmen når kornet modnes. Det ble gjennomført tre felt i 2009 og seks i 2010. Alle ni feltene var plassert på Østlandet, og ble anlagt med forsøkskombisåmaskin.

Les artikkelen!