Fra resultatene sitere vi: "Med hensyn til reduktionen i antallet af grønne kvikskud ca. 2½ mdr. efter harvning gav samtlige behandlinger (en og to harvninger) en relativ god effekt – antallet af kvikskud var reduceret med 70-88 % i forhold til, hvad der havde været inden behandlingerne ultimo august." Les mer.