Etter gulrustepidemiene på 1980-tallet var det i mange år lite angrep, sannsynligvis på grunn av dyrking av sorter med god resistens. Siden 2014 har gulrustsituasjonen endret seg og vi har sett jevnlige gulrustangrep i noen områder nesten hvert år. Så også i 2021.

Denne artikkelen gir en oversikt over gulrustraser som er funnet i Norge i perioden 2014 - 2020. Kartleggingen er utført gjennom innsamling og analyse av blad fra angrepne planter i et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Alt tyder på at rasen Warrior(-) er den dominerende i Norge.

Les hele artikkelen av Andrea Ficke og Guro Brodal.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1). Jord og plantekultur 2021. Side 92 - 96.

Hveterustprosjektet