I denne artikkelen presentere forskere og foredlere fra NIBIO, NMBU og Graminor dagens kunnskapsstatus om gulrust. Ulike gulrustraser, forskjeller i sortenes mottakelighet og mulige bekjempingsstrategier både i vårhvete og høsthvete omtales.

Les mer om gulrust!