Resultater

Avlingsnivået på feltene lå på mellom 515 og 783 kg/daa. Resultatene dette første året viste at avlinga var påvirket av det totale gjødslingsnivået, men at den var lite påvirket av om alt nitrogenet ble gitt om våren eller en valgte en strategi med delt gjødsling. Det var heller ikke sikre forskjeller for delgjødslingstidspunkt. De to største nitrogenmengdene ga et høyere innhold av protein og et laver fettinnhold i avlinga.

Les artikkelen av Annbjørg Øverli Kristoffersen

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1), Jord- og plantekultur 2021 side 124 - 126.