Det ble gjennomført 7 forsøk i 2017 hvor det også ble gjennomført målinger med Yara N-sensor. Resultatene viser at høsthveten har behov for to gangers delgjødsling i tillegg til vårgjødsling, men vårgjødslingen kan holdes ganske moderat (8-10 kg N/daa). Les mer!