I avlingen ble det fjernet ca. 2 kg P. Selv uten P-gjødsling tar det lang tid å endre P-Al nivået i jorda skriver Annbjørg Ø. Kristoffersen og Anne Falk Øgaard fra NIBIO i denne artikkelen. Les mer..