Vi vet fra undersøkelse i andre land at effektiviteten av soppbekjempingsmidler i triazolklassen, som protiokonazol i Proline, Aviator Xpro og Delaro tilhører, kan miste effektiviteten over tid på grunn av resistensutvikling i sopp-populasjonen. I denne undersøkelsen er det analysert data fra 74 feltforsøk i vår- og høsthvete i perioden 2002 -2020. Forsøkene er utført i et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Total sett, viser data fra feltforsøkene at produktene vi bruker mest i høst- og vårhvete har hatt god og stabil effekt mot bladflekksjukdommer. Videre ser en at bruk av soppbekjempingsmidler og tilhørende reduksjon av angrepet fører i gjennomsnitt til signifikant avlingsøkning.

Les hele artikkelen av Andrea Ficke og Unni Abrahamsen.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1). Jord og plantekultur 2021. Side 87 - 91.