2019 og 2020 var to år med lave soppangrep, og dette gir begrenset informasjon om effekter av behandlingen mot soppangrep i de ulike sortene. Til tross av lavt angrepsnivå var forskjellene på avlingene store mellom de ulike sortene. Soppbehandlingen hadde en positiv effekt på avlinger i alle sortene i gjennomsnitt etter 2 år, og kornstørrelsen (1000-kornvekten) var større. Det var også en god effekt av soppbekjempelsen mot legde og stråknekk, spesielt i 2019 i disse forsøkene.

Les hele artikkelen av Chloé Grieu.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1). Jord og plantekultur 2021. Side 82 - 86.