Artikkelen er skrevet av forskerne Wendy Waalen og Unni Abrahamsen i NIBIO.

Utsatt såtid som gir mindre varmesum enn 450 døgngrader fram til 1. desember gir færre antall skudd, lavere avling og seinere modning. Forskjellen er liten tidlig på høsten men øker med avtakende varmesum. Dagens såmengde på 18 - 20 kg/daa er tilstrekkelig selv ved sein såing, mens en ved tidlig såing kan redusere såmengden noe.

Les artikkelen!

Korn FUTH