Angrepene av bladflekksjukdommer var relativt beskjedne i de 3 forsøksårene. Resultater fra prosjektet viser at en ved værforhold som gir svakt til moderat sjukdomsangrep kan redusere dosen ved soppbekjempelse i sorter som har god resistens mot bladflekksjukdommene slik som Zebra og Mirakel. Angrep av gulrust øker behovet for soppbekjempelse.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 2 (1), Jord- og plantekultur 2016

Les artikkelen!