Høstrug har gitt klart best resultat viser denne sammenstillingen av forsøkene med arter og sorter i høstkorn i perioden 1997 - 2013 som Mauritz Åssveen fra Bioforsk Korn og frøvekster har foretatt. Totalt har det vært gjennomført 138 godkjente forsøk på Østlandet og i Midt-Norge. Også rughveten gjør det bra i disse forsøkene.

Les mer!