Resultater

Avlingsnivået på feltene lå på mellom 515 og 783 kg/daa. Resultatene dette første året viste at flere ulike strategier ga omtrent det samme resultatet når det gjaldt avling og kvalitet.

Les artikkelen av Annbjørg Øverli Kristoffersen

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1), Jord- og plantekultur 2021 side 124 - 126.