"Frøberging" er et hefte på ca. 60 sider som ble utgitt i 1982 og ble laget i et samarbeid mellom Selskapet for Norges Vel, Landbruksteknisk institutt og Felleskjøpet Oslo. Det inneholder mye god fagkunnskap om modning, tresking, omtale av den enkelte art og tørking og lagring av frøet.

Les heftet!