Prosjekttittel: Tilpasningsstrategier for økt norsk kornproduksjon i et fremtidig våtere klima

Kortnavn: OPTIKORN

Prosjektets varighet: 2018 -2022

Hovedmål: Utvikle tilpasningsstrategier for norsk kornproduksjon i møte med et fremtidig våtere klima, slik at avlingspotensialet kan opprettholdes og økes

Delmål:

Delmål 1: Utvikle metoder for å forbedre jordstruktur og jordas infiltrasjonsevne

Delmål 2: Utvikle anbefalinger på dreneringsstrategier for å kunne øke kornavlingene i dagens- og fremtidens våtere klima og for å kunne redusere risikoen for jordpakking, næringstap og klimagassutslipp

Delmål 3: Optimalisere gjødslingsstrategier til korn for å forbedre avlingspotensialet og minimere tap av næring til luft og vann

Delmål 4: Evaluere de økonomiske, agronomiske og miljømessige sidene ved de ulike tilpasningsstrategiene

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: Wendy Waalen

Samarbeidspartnere: NLR, NMBU, Norges Bondelag, Klimasmart Landbruk, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og næringspartnerne Felleskjøpet, Norgesfôr, Yara, Franzefoss Minerals, Kverneland og Kjelle vgs.

Se mer hos NIBIO

Les siste nyhetsbrev her