Prosjekttittel: Sustainable management of rust diseases in wheat

Kortnavn: Hveterust

Prosjektets varighet: 2020 -2023

Innhold: Skaffe mer kunnskap om de ulike rustsjukdommene på korn i Norge

Hovedmål: Helhetlig tilnærming til sykdomskontroll ved å frambringe kunnskap om soppens tilstedeværelse, utvikling og overlevelse under norske forhold, utvikle sorter med bedre resistens og strategier for optimal bruk av sprøytemidler når resistensen i sortene ikke strekker til. Hovedfokuset vil være på gulrust, men en vil også ta hensyn til brunrust og svartrust som er forventet å øke i betydning på grunn av varmere klima.

Delmål:

Delmål 1: Avdekke risikofaktorer for sjukdomsutbrudd inkludert eventuell overvintring av sjukdommene i Norge

Delmål 2: Identifisere resistenskilder, kartlegge resistensgener

Delmål 3: Utvikle verktøy for resistensfordeling

Delmål 4: Utvikle integrerte bekjempelsesstrategier

Delmål 5: Levere praktiske anbefalinger til bønder og aktører i norsk kornbransje

Prosjekteier: NMBU

Kontaktperson: Morten Lillemo

Samarbeidspartnere:

Norske: NMBU, Graminor, NIBIO og NLR

Internasjonale: Global Rust Reference Center (GRRC) ved Universitetet i Århus, CIMMYT i Mexico og Chinese and Sichuan Academies of Agricultural Sciences.

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL)

Annet: Se Prosjektets hjemmeside hos NMBU