Prosjekttittel: Nye mulighetsrom for planteproduksjon i kornområdene: Utprøving av nye arter som er aktuelle i et økt plantebasert kosthold

Kortnavn: Nye vekster

Prosjektets varighet: 2021 -2023

Innhold: En skal gjennom ulike samarbeidspartnere skaffe til veie tidlige sorter av de aktuelle artene og øke kunnskapen om etablering og dyrking av disse under norske forhold. Vi vil spesielt ha fokus på den fenologiske utviklingen i norsk klima, men mål om å finne sorter som har en veksttid og vekstrytme som egner seg til dyrking under våre forhold.

Hovedmål: : Utprøving av nye arter på kornarealene som er aktuelle i et økt plantebasert kosthold

Delmål: :

Delmål 1: Utrede dyrking av quinoa, bokhvete, søtlupin, soyabønner, kikerter og linser under norske forhold

Delmål 2: Vurdere potensialet for dyrking av disse ulike vårsådde vekstene som gir muligheter for utvikling av nye produkter til et mer plantebasert kosthold

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: Chloe Grieu

Samarbeidspartnere: NLR Viken

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri