Prosjekttittel: Produksjonsoptimalisering, kvalitetsstyring og bærekraft gjennom verdikjeden for korn

Kortnavn: KORNMO

Prosjektets varighet: Ut 2024

Innhold: NLR vil i innovasjon- og forskningsprosjektet Kornmo å se på muligheter for å videreutvikle sine rådgivingstjenester med datadrevet innsikt, med det formål å bli en enda bedre rådgiver for den enkelte produsent og for norsk kornproduksjon generelt.

Hovedmål: Utvikle datamodeller for å optimalisere bærekraftig kornproduksjon. Benytte maskinlæring anvendt på data om driften av hvert skifte, som eksempelvis jordsmonn, vær, innsatsfaktorer og maskinering, samt avlingens volum og kvalitet.

Delmål:

  • Fortløpende kartlegging og sondering på datakilder, og teste ut løsninger for tilgang og oppdatering av relevante data.
  • Innhente og strukturere vær- og satellitt data ned på skiftenivå.
  • Utvikle ut datamodeller som kan gi nye verdiøkende tjenester til kornbonden og NLR-rådgiverne. Herunder benchmarkings løsninger i flere dimensjoner som volum og kornkvalitet, og innsiktsløsninger ned på den enkelte bondens kornproduksjon.
  • Verdi øke tjenester og produkter til kornkunden gjennom å videreutvikle og forbedre Kornmos prognoseringsalgoritme på kornvolum. Ferdigstille trening av algoritmen på bredere og større datasett og kjøre prognosemodellen gjennom vekstsesongen.
  • Forbedre styringsdata for landbruket og nøkkelinfo for forbruker. Gjennomføre fortløpende innhenting kornavregninger i august/ september. Dette gir en rask oversikt av årets kornavling i en løsning med kart som viser kornart, volum og kornkvalitet på alle kornleveranser fordelt på fylke og kommuner.
  • Fortsette samarbeid med bl.a. Matkornpartnerskapet og få innspill på løsninger som er etterspurt av aktørene i verdikjeden korn.

Prosjekteier: Norsk Landbruksrådgiving

Kontaktperson: Sveinung Slyngstad

Samarbeidspartnere: InFuture, CAIR (Universitetet i Agder)

Finansiering: FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Annet: Prosjektet er overtatt fra Felleskjøpet Agri i 2022 og delmål tilpasset NLR sitt behov.