Hvorfor trenger vi flere tørråtemidler?

Tørråte kan gjøre stor skade

Potettørråte er den mest skadelige soppsjukdommen i potet med årlig sterke angrep i de fleste potetdistrikt (Nord-Norge er et fint unntak, med sjeldne angrep). Fra tørråte kommer inn i åkeren og til riset er helt dødt, kan det gå bare 3-4 uker om været er slik at soppen trives optimalt og tørråten ikke blir bekjempet. I verste fall vil tørråteangrep føre til at riset visner helt ned, avlinga blir liten og knollene råtner opp på grunn av smitten. Knoller med tørråte gir stor verdireduksjon både for produsenten og for den som skal omsette og videreforedle poteten. Det er omtrent umulig å få solgt poteter med tørråte. Tørråte kan utvikle seg videre på lageret og føre til ytterligere verdireduksjon.

Torrate kan gjore stor skade bg2590
I verste fall går hele åkeren tapt. Foto: Borghild Glorvigen

Midlertidig tillatelse for preparatene Infinto og Shirlan

De viktigste faktorene til at det for 2024 er innvilget midlertidig tillatelse for to tørråtepreparater er:

 1. det er gjort funn av en ny genotype av tørråte i Norge
 2. det er funnet resistens mot Revus og til dels Zorvec Endavia i tørråte av typen EU43_A1 i Norge

Ny type tørråte. I 2022 ble de gjort et enkelt funn av en ny tørråte genotype, EU43_A1 i Innlandet i Norge. I 2023 ble det foretatt en større kartlegging av tørråte, og det ble gjort funn av den nye genotypen i nesten alle potetdistrikt i Sør-Norge (se figuren nedenfor).

Torrate 2023

Tørråtesoppen har blitt resistent. Samtidig som vi ser en stor utbredelse av den nye genotypen er det også funnet tørråte som er i resistent mot det virksomme stoffet (mandipropamid) i tørråtemidlet Revus. Det at det er resistent tørråte betyr at Revus ikke lenger virker mot tørråte som har blitt resistent. Revus har i flere år vist seg å være et veldig bra forebyggende middel mot tørråte, og har vært et av de mest brukte tørråtemidlene i Norge. I 2023 må potetprodusentene ikke sprøyte med Revus alene. Da vil problemet med resistent tørråte bare bli enda større. Risikoen for store økonomiske tap vil være stor. Et av de virksomme stoffene (bentiavalikarb) i tørråtepreparatet Zorvec Endavia har kryssresistens med mandipropamid.

Funn av ny type tørråte med resistens øker behovet for flere virksomme stoffer med annen virkemekanisme. Årets viktigste råd i kampen mot tørråte er ALLTID å veksle mellom ulike preparater med forskjellig virkning på tørråten. Det er også aktuelt å blande preparater med ulike virkemekanismer.

Et annet viktig råd er å IKKE starte årets bekjempelsesstrategi mot tørråte med verken Revus eller Zorvec Endavia. Tørråtens vekst og spredning er helt avhengig av fuktig vær og passe god varme. Vi vet ikke hvordan været blir i årets vekstsesong. For å klare en vanskelig kamp mot tørråten er vi helt avhengig av flere virkemekanismer. Med de to nye midlertidig tillatelsene har vi det.

Har du spørsmål om tørråtestrategi i 2024? Ta kontakt med din lokale rådgiver.

Tørråtemidlet Infinito

 • Infinito inneholder to aktive stoffer (fluopikolid og propamokarb), har både forebyggende og kurativ virkning.
 • Infinito kan brukes forebyggende fra radlukking (BBCH 40) og ut sesongen (BBCH 89).
 • Bruk Infinito kun etter varsel om tørråte og når sprøyting blir anbefalt.
 • Dosering:
  • 4 gangers behandling med 120 ml/daa, eller
  • 3 ganger behandling med 160 ml/daa.
 • Behandlingsfrist: 7 dager.
 • Avstand til vann: For å beskytte vannlevende organismer kan Infinito nyttes minimum 5 meter fra overflatevann. Avdriftsreduksjon er mulig (se etikett).
 • Minimum 7 dager mellom hver behandling.
 • Regnfast etter 1 time.
 • Håndteringsfrist: Vernehansker må nyttes dersom en går inn i behandlet område eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting
 • Avgiftsklasse: 4.

30 meter til drikkevannsbrønner (inkludert private drikkevannsbrønner)

På grunn av risiko for utlekking av produktet til grunnvann skal det ved sprøyting være minimum 30 meter til drikkevannsbrønner. Dette gjelder også private drikkevannsbrønner, og er uavhengig av om de ligger innenfor eller utenfor jordbruksarealet.

> Etikett Infinito

Tørråtemidlet Shirlan

 • Shirlan inneholder det aktive stoffet fluazinam som tilhører gruppen di-nitroaniliner (FRAC gruppe 29).
 • Shirlan kan brukes forebyggende fra radlukking (BBCH 40) og ut sesongen (BBCH 89).
 • Bruk av Shirlan skal kun skje etter varsel om tørråte og når det anbefales sprøyting.
 • Dosering: 40 ml/daa, inntil 5 behandlinger.
 • Minst 7 dager intervall mellom behandlingene.
 • Det bør brukes 30 l vann/daa.
 • Det skal ikke bruke klebemiddel.
 • Regnfast etter 1 time
 • Behandlingsfrist: 7 dager.
 • Håndteringsfrist: Vernehansker må nyttes dersom en går inn i behandlet område eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.
 • Avstand til vann: For å beskytte vannlevende organismer må Shirlan ikke brukes nærmere enn 20 meter fra overflatevann. Avdriftsreduksjon er mulig.
 • Buffersone: Krav om 10 meter buffersone.
 • Avgiftsklasse: 3.

> Etikett Shirlan

Spredning av tørråte

Tørråte er en sjukdom som forårsakes av en soppliknende organisme, Phytophthora infestans. Tørråte angriper angriper både blad, stengler og knoller. Sjukdommen angriper ulike arter i søtvierfamilien, bl.a. poteter, tomater og begersøtvier.

Sjukdommen sprer seg med settepoteter eller vind. De første angrepene, som vi kaller primærsmitte, kan komme infiserte settepoteter, fra overvintra avfallspoteter eller fra oosporer (hvilesporer) i jord.

Tørråte vokser og trives best ved en relativ luftfuktighet nær 100 % og temperaturer mellom 15 og 25°C. Spiring og infeksjon krever fritt vann på bladene i minimum 2 timer eller over 90 % relativ luftfuktighet i minimum 4 timer. Derfor er det nær sammenheng mellom mengde og lengde på fuktige perioder og spredningsfaren for tørråtesoppen, og det er mulig å varsle om faren for tørråte gjennom VIPS.

> Les mer om tørråte i Plantevernleksikonet