Modellen beregner hvor gunstig været er for spredning og infeksjon av tørråte

Størst fare for infeksjon er det når det er varsel om angrep to eller flere dager etter hverandre. Høyest risiko for spredning av tørråte er det når det er påvist smitte i området. Potetplantene må være satt og spirt for at varslene skal gi mening. Dette gjelder både varsling med Nærstadmodellen og det nye risikokartet.

Risiko for angrep av tørråte er basert på Nærstads modell, som beregner risikoverdier med grunnlag i data fra værstasjoner. Mer detaljerte beregninger kan en se via visningen i kartet på VIPS-forsida (https://www.vips-landbruk.no/).

VIPS risikokart gir varsler uavhengig av om det er poteter på stedet

Informasjonen i kartet gir en regional oversikt uten å være avhengig av faste målestasjoner.

GRID bilde 16mai23

Varslene i risikokartet beregnes i rutenett a 1x1km basert på reanalyserte data og værprognoser fra Meteorologisk institutt. Varslene oppdateres en gang per døgn. Det er mulig å navigere og se på varslene fra modellens startdato og inntil 2 døgn frem i tid.

Beregning av varsler startet 15.mai og avslutter 15. oktober.

Tilsvarende varsler finner du for værstasjoner på faste steder, se visning i kartet på VIPS-forsida (https://www.vips-landbruk.no/).

Brukere av VIPS må selv vurdere om det er tørråte i det aktuelle området, og om det er behov for tiltak. Ta kontakt med din lokale rådgiver for vurdering av aktuelle tiltak.

Kilde: https://www.vips-landbruk.no/spatial/gridmap/NAERSTADMO/.