Mange av dere har fått gjødslingplan, akkurat som i fjor. Noen har fått en klimaplan, en driftsplan eller besøk av en byggrådgiver. Og lista er lengre. De som bruker våre regnskapstjenester, har blitt fulgt opp på vanlig måte. For de aller fleste av våre eiere og kunder, så har nok overgangen til et samlet nasjonalt NLR blitt gjennomført uten at dere har merket mye til det.

Vi som har jobbet i oppstarten av selskapet har nok merket oppstarten av nytt selskap mye. Spesielt de som jobber med administrasjon har hatt en stor jobb med å tilpasse systemer og strukturer i fra11 selskaper, til ett selskap. Vi er fortsatt ikke ferdig, men vi ser nå at ting kommer på plass, litt etter litt.

Som regionsjef er jeg imponert og stolt over den jobben som de ansatte har lagt ned i denne omstillingsprosessen. Folk har stått i denne omstillinga, men samtidig hatt stort fokus på å levere tjenester på vanlig måte til dere eiere.

Framover vil vi jobbe enda mer utviklingsarbeid også. Vi har en rekke prosjekter på gang i regionen som vil gi kunnskap til bønder og rådgivere, men også være viktige bidrag i bedriftens økonomi. Noen av dere vil bli involvert i prosjektet «Bærekraftig bonde». Vil du da kunne få såkalte grønne lån, med lavere rente? Det er en aktuell problemstilling i dette prosjektet? Og så har vi mange flere prosjekter, som vil involvere bønder i hele regionen.

Dere som er grovfôrprodusenter, må hive dere med på dette:
Gull av grovfôret ditt | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)

Og har du ikke klimaplan: Ring rådgiveren og bestill. Vi i landbruket må levere på klimaavtalen med Staten. Det tjener vi på. Og det er en forbausende god sammenheng mellom god drift, god agronomi, og å levere på klima!

Så vil jeg i senere infoskriv komme inn på mange, mange flere av de gode tilbudene vi har i NLR

Stig Runar

Regionsjef