Testing av strategier for jordløsning

Gjennom NIBIO-prosjektet Optikorn undersøker han og samarbeidspartnerne flere strategier for å løse opp pakkeskader og forbedre jordstruktur.

Testingen har foregått ved Norsk Landbruksrådgiving sitt forsøksareal på Øsaker nord for Sarpsborg. Med høyt leirinnhold er forsøksfeltet identisk med mye av kornjorda rundt Oslofjorden.

Se video fra forsøkene.

Viktig å forebygge

For å unngå pakking så må en først og fremst bare kjøre når jorda er lagelig, påpeker NLR-rådgiver Bjørn Inge Rostad. Han er ansatt i NLR Øst på Øsaker i Grålum, som er en av samarbeidspartnerne i prosjektet.

Les mer om forsøkene og resultatene hos NIBIO.

OPTIKORN

«Tilpasningsstrategier for økt norsk kornproduksjon i et fremtidig våtere klima».