– Jeg har ingen vanskeligheter med å dekke inn kontingenten gjennom kombinasjonen av reduserte kostnader og økte avlinger, med bakgrunn i rådene fra min NLR-rådgiver, sier Henrik Stenberg, korndyrker i Stange i Innlandet.

Sammen med NLR-rådgiver Åsmund Langeland har han nå lagt en strategi for gjødsling av høsthveteåkeren.

Sikter mot matkvalitet

Høsthveten, av sorten Kuban, ble sådd under så gode forhold man kunne oppdrive i fjor høst, i midten av september. Og nå, i midten av april, ser utgangspunktet bra ut.

– Jeg har et ønske om å produsere matkorn, og planlegger tiltak og innsats etter det, sier Stenberg. Han forteller videre at avlingsforventningene ligger rundt 700 kg per dekar, men at gjødslinga tilpasses potensialet i åkeren på det aktuelle tidspunktet.

– Åkeren fikk ti kilo nitrogen i form av fullgjødsel tidlig i april. For første delgjødsling håper jeg å kunne bruke satellittbilder gjennom AtFarm for å justere gjødslingsmengden etter variasjonen og potensialet i åkeren, sier Stenberg.

Og strategien får støtte hos rådgiver.

– Første delgjødsling bør planlegges slik at plantene har tilgjengelig næring når strekningsveksten tar til. På det tidspunktet bør vi ha tilstrekkelig med plantemasse til at satellittbildene gir oss gode data, sier Langeland

Hosthvete i vind
Henrik Stenberg har ambisjoner om at Kuban høsthveta i år skal holde matkvalitet. Foto: Morten Livenengen

Små tiltak blir i sum store

Henrik Stenberg er ikke tvil om at medlemskapet i NLR er lønnsomt for ham.

– Det er hele tiden rådene og tipsene om de små justeringene og tilpasningene i drifta, som hver for seg ikke utgjør så mye, men når du summerer opp blir det en vesentlig bedre lønnsomhet. I tillegg er markdagene og de faglige samlingene som arrangeres av NLR gjennom sesongen gull verdt. Det gir et kollegialt samhold og en arena for faglig erfaringsutveksling, sier han.

Er du ikke medlem i NLR? Gå inn på nlr.no nå og se hvilke fordeler som venter på deg.

Lær med og av andre

En viktig del av rådgivinga gjøres i grupper med andre bønder. Her utveksles erfaringer og deles kompetanse mellom rådgiver og bønder, mellom bønder og rådgiver og ikke minst mellom bønder og bønder. La 2024 være sesongen hvor du tar del i kunnskapsoverføringa.

Sjekk ut våre tjenester til deg som kornbonde

210 A0961
Mye av kunnskaps- og erfaringsutvekslinga foregår i grupper i åkeren. Lær av andre bønder og rådgiver. Foto: Morten Livenengen