– Det har vært ei fin våronn. Det ble etter hvert tørt og fint, og mange opplever god spiring. Enkelte steder på de tørreste kulene kan det være utfordrende med spireråme akkurat nå, sier Sigurd Enger, rådgiver i NLR.

Skjermbilde 2024 05 21 kl 13 43 51

Han er ikke bekymret på nåværende tidspunkt og sier at det fortsatt kan bli et veldig godt kornår dersom det kommer nedbør innenfor en fjortendagersperiode.

Prioriter vanning i høstkornet

Imidlertid er han noe mer bekymret for høstkornet. Etter en vinter med god overvintring og lyse utsikter for høstsådde vekster, ser det nå litt verre ut.

– For høstkornet begynner det å bli tørt. Avlingspotensialet går nedover dersom det nå ikke kommer nedbør. For de som har muligheter til vanning, er det bare å sette i gang, sier rådgiveren.

Kornspire i vinden
Foreløpig spirer og vokser vårkornet godt, og rådgiveren mener forholdene for en god korsesongen ligger tilrette dersom det kommer nedbør i løpet av de neste fjorten dagene. Foto: Morten Livenengen

Ikke glem ugraset

Selv om det er tørre forhold, minner Sigurd Enger om erfaringer som ble høstet under den tørre forsommeren i fjor.

– Ikke glem ugraset! Det er viktig å sette inn tiltak etter ugrasets utvikling. De som lykkes godt med ugrasbekjempinga i fjor fikk relativt ugrasreine åkre senere i sesongen. Der en ikke traff på riktig tidspunkt eller at bekjempinga uteble, ble det mye ugras på ettersommeren, sier Enger.

Vurder gjødseltildelinga

Sigurd Enger forteller at man alltid bør spare de kostnadene man kan, og i år kan det, på nåværende tidspunkt, se ut som om det er delgjødslinga man kan spare noe på.

– Dersom du fra våren av har gjødsla rundt ti kilo nitrogen per dekar, bør du se an avlingspotensialet ved delgjødslingstidspunktet. Dersom du fra våren kun har gjødslet rundt sju kilo nitrogen per dekar, kan det være aktuelt å dele gjødselmengden tilført på delgjødslingstidspunktet, slik at du samlet sett kommer opp til ti kilo nitrogen. Kostnaden ved å spre gjødsel med en sentrifugalspreder er liten sammenlignet med hva du kan spare i gjødselkostnad, sier rådgiveren.

Kontakt din rådgiver med spørsmål om tiltak i din kornåker