Som tidligere kornrådgiver har Harald Solberg i en lengre periode brukt VIPS (Varsling i planteskadegjørere) sin ugrasmodell i forkant av markdager og gårdsbesøk.

– Vi har testet ugrasmodellen i VIPS i forsøk i flere år, og behandlingsalternativene som blir foreslått står seg i de aller fleste tilfellene veldig godt. Jeg kan trygt anbefale kornprodusenter å prøve ut VIPS ugras denne sesongen, sier Solberg.

Registrer bruker

Før du kan ta verktøyet i bruk, må du registrere en bruker med ditt organisasjonsnummer. Dette er gratis, og gir deg muligheten til å lagre beregninger og alternativer til senere bruk.

Harald Solberg mener at behandlingene som modellen foreslår, er trygge å bruke.

– De beregningsalternativene som kommer fram i modellen, er kvalitetssikret fra forskere i både Danmark og Norge, sier fagkoordinatoren.

3 A7 A2323
Ved å legge inn mengden ugras av ulike arter, kan VIPS-Ugras 2.0 komme med forslag til middel, dose og blandinger for en tilfredsstillende bekjempelse. Foto: Morten Livenengen

Lær deg ugrasene dine

Beslutningsstøtteverktøyet krever at du legger inn antall eksemplarer av hvert ugras per kvadratmeter. Solberg mener det ikke er nødvendigå lære seg hele floraen fra perm til perm.

– Du kommer langt med å lære deg de fem vanligste ugrasene på din gård. Ugrasfloraen endrer seg ikke fra år til år, men antallet av hver art kan svinge med året, sier Solberg.