Etter en svært krevende vekstsesong inviterte landbruks- og matminister Geir Pollestad næringa til et digitalt statusmøte, 12. oktober. I møtet deltok representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, Felleskjøpet Agri, Tine og Nortura.

Direktør i Norsk Landbruksrådgiving, Bjarne Holm, orienterte om situasjonen i kornproduksjonen og brukte data fra Kornmo-prosjektet for å underbygge prognosene. I prosjektet brukes kunstig intelligens (AI) for å lage modeller for kornavlinger og -kvalitet.

Omfattende tørkeutfordringer

– Det var omfattende tørkeutfordringer flere steder i landet i første halvdel av sesongen. Produsenter og rådgivere varslet svake avlingsutsikter. Utfordringene ble også tydelig fanget opp av det nevrale nettverket bygget i Kornmo-prosjektet, som blant annet benytter satellitt- og værdata til å gi avlingsprediksjon tidlig i sesong, sa Holm.

Store nedbørsmengder og flom

– Etter å ha tørkeutfordringer i første halvdel, vekslet sesongen til å være preget av store utfordringer knyttet til de store nedbørsmengdene. Dataene NLR og Kornmo-prosjektet sitter på, bekrefter at dette har hatt store konsekvenser for avlingsmengde og kvalitet, sa Holm.

Han fikk gode tilbakemeldinger og oppmuntring til å jobbe videre med Kornmo-prosjektet og rådgiving basert på data fra det. Plansjene ble delt med statsråden og representanter fra bondelaget, Landbruksdirektoratet og Felleskjøpet.

Kornmo

Stange 2023
Hostens forste leveringsuker
Hvete kornkvalitet 2022
Hvete kornkvalitet - Stange år 2022
Hvete kornkvalitet 2023
Hvete kornkvalitet - Stange år 2023 (Korn mottatt og avregnet t.o.m. uke 36)