I år som i mange tidligere år, er det stort variasjon i såtidspunkt både mellom og innenfor de ulike rådgivingsenhetene i Norsk Landbruksrådgiving, NLR. Noen produsenter er ferdig med ugraskampen mens andre fortsatt sår. Siden tidspunket de ulike tiltakene settes inn er viktig, er det en utfordrende oppgave å gi råd. Kornrådgivere i NLR har derfor et tett program i juni måned.

Nyhetsbrev, markdager, Teams-møter og rådgivingsbesøk

Tilbudet fra NLR til kornprodusentene omfatter alt fra ukentlige e-postmeldinger, via mindre markvandringsgrupper på mange lokaliteter, til større markdager. I år som i fjor foregår mye digitalt på Teams, men fysiske arrangementer gjennomføres der det er mulig. Mange ønsker også individuell oppfølging. Mye av dette foregår per telefon, og med deling av bilder kan mye løses på den måten. Mange ønsker likevel fysisk besøk av rådgiveren for konkrete vurderinger på egen eiendom.

Kornsamling osaker
Markvandringer i vekstsesongen er nyttig for faglig oppdatering, erfaringsdeling og diskusjoner. Bildet er fra en samling hos NLR Øst på Øsaker i 2020. (Foto: Einar Strand)

Se vårt rådgivingstilbud innenfor kornproduksjon

Tar du ut gårdens potensiale? Kan du øke avlingsnivået ditt?

Følg med i åkrene!

Været er viktig for det som skjer i åkrene, og situasjonen kan fort endres ut ifra nedbørforhold og temperatur. Sjukdommer kan spres med vind over store avstander. Et eksempel på dette er gulrust som det tilsynelatende er mer av i år enn de foregående årene, og som kan gi behov for endrede behandlingsstrategier.

Lokale feltforsøk

I tillegg utføres det en rekke forsøk, både sortsforsøk og utprøving av ulike dyrkingsteknikker. Forsøkene bidrar både til ny kunnskap for fellesskapet og til kompetanseoppbygging hos rådgiverne.