3 2 DSC 7137

NIBIO Apelsvoll inviterer til tradisjonell markdag i korn og proteinvekster 15. august. Kaffe serveres fra kl 9:30 og programmet starter kl 10:00. I år starter vi på Apelsvoll.