Generelt var forsøkene i 2020 av god kvalitet. Sortene Performer, Lumen og Greta ga høyest avling, slik de også har gjort de siste to årene. Av disse tre er Lumen den tidligste og den bør være en interessant sort for det norske markedet.

Les artikkelen til Chloé Grieu

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1), Jord- og plantekultur 2021 side 150 - 151.