I Norge er det ingen offisiell sortsprøving av erter og åkerbønner. I denne artikkelen omtaler vi resultater fra tre sortsforsøk i åkerbønner og erter finansiert av GreenPlantFood (NFR Pnr. 319049) samt interne midler hos Graminor og NMBU. Betydning av såtid ble også undersøkt. I tillegg omtaler vi en forsøksserie i sene åkerbønnesorter finansiert av kunnskapsutviklingsmidler fra LMD og som er gjennomført i samarbeid med NLR.

Resultater fra 2021 viser at det er store forskjeller i det prøvde sortsmaterialet for erter og åkerbønner i forhold til avlingsnivå, tidlighet, frøstørrelse og bestandshøyde. Resultater fra et såtidsforsøk viser at utsatt såtid gir størst avlingstap og utsatt modning i de sene sortene.

Les hele artikkelen her.

Artikkelen er hentet fra Jord- og plantekultur 2022, NIBIO BOK 8(2) side 133 - 139.