X Traktor med luftassistert sproyte
⋅ Kjemisk plantevern

Sprøyteteknikk - luftassistert eller tradisjonell metode

20. sept 2023 arrangerte NLR Viken luftassistert sprøyteteknikkdag i rosenkålen til Brødrene Freberg DA i Stokke. Hardi Norge stilte opp med luftassistert sprøyte til demonstrasjon, og fordeler og ulemper med metoden ble diskutert og demonstrert.
NLR Viken
Demofelt Krodsherad
⋅ Olje- og belgvekster

Dyrking av proteinvekster i sone 3 og 5

Våren 2022 ble det sådd demonstrasjonsfelt med olje- og proteinvekster i Krødsherad, Sigdal og Flesberg. Feltene besto av erter, tidlige- og sene åkerbønner og vårraps. Prosjektet var støttet av Oslo og Viken fylkeskommune. Målet var å høste erfaringer med hvordan disse vekstene klarer seg i områder med kortere veksttid.
NLR Østafjells
Oljevekst blomst Foto: Einar Strand
⋅ Høstoljevekster

Dyrking av økologisk høstraps

Flere økobønder kan dyrke høstraps. Nye sorter som egner seg for norsk klima gjør det mulig å utvide dyrkingsområdet og etterspørselen er stor. Rapsdyrker Thorbjørn Lund i Østfold forteller om gode erfaringer med å dyrke den etterspurte oljeveksten.
Fagforum Korn
Sjokoladeflekk Foto Unni Abrahamsen
⋅ Åkerbønner

Soppbekjempelse i åkerbønne 2022

Plantevernstrategier kan være en utfordring i åkerbønner. Flere sjukdommer kan redusere avling og kvalitet betydelig.
Fagforum Korn
Husdyrgjodselspreding EHS
⋅ Etablering

Beste praksis ved bruk av organisk gjødsel

I en tid hvor andre innsatsfaktorer er blitt vesentlig dyrere er det viktig å utnytte husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel på en best mulig måte, både økonomisk, agronomisk og i forhold til klimagassutslipp.
NLR Agder
Erteaaker blomstring Foto Einar Strand
⋅ Erter

Såmengde og vekstregulering i erter

Det kan være utfordrende å treske erter på grunn av lav plantehøyde ved høsting. Ingrid er en ertesort som har hatt noe bedre bestandshøyde enn sorter vi har dyrket tidligere. I denne forsøksserien som startet i 2022 ser en på betydningen av tre ulike såmengder og av behandling med vekstregulatoren Moddus Start når plantene var 20 - 30 cm høye.
Fagforum Korn
Akerbonne bestand_Einar Strand
⋅ Åkerbønner

Dyrkingsveiledning for åkerbønne 2023

Åkerbønner er en svært god forgrøde til mathvete og egner seg godt i økologisk produksjon. Proteininnholdet er ca. 30 %, og som råvare for kraftfôr kan åkerbønner erstatte import av soya.
Fagforum Korn
Høstraps i blomst. Foto: Hanna P. N. Holm
Medlem
⋅ Sorter

Etablering av høstraps

Skal du etablere høstraps i år? Her finner du info om sortsvalg, gjødsling, såing, og andre tips til god etablering. 
NLR Viken
Sortsfelt erter Foto Einar Strand
⋅ Sorter

Sortsforsøk i erter og åkerbønner i 2021

Det er økende interesse for proteinvekster i den norske verdikjeden. Samtidig er det et stort potensiale for å øke dyrkingen. Tilgangen på sorter som er tilpasset norske forhold er avgjørende.
Fagforum Korn
Oljevekst blomst Foto: Einar Strand
⋅ Sorter

Sortsforsøk i vårraps 2021

I 2021 ble det prøvd ble 7 ulike sorter av vårraps på 5 ulike lokaliteter, inkludert en lokalitet i Trøndelag.
Fagforum Korn
Akerbonne bestand_Einar Strand
⋅ Sorter

Dyrkingsteknikk i "tidlige" åkerbønnesorter

Sorter med kortere veksttid kan utvide dyrkingsområde for åkerbønne. Forsøkene viser at høyere såmengde påvirker avlingsnivået positivt for sortene Louhi og Sampo.
Fagforum Korn
Åkerbønner. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Åkerbønner

Spar gjødsel med dyrking av åkerbønner

En god åkerbønneavling samler en nitrogenmengde tilsvarende 500 kr/daa med dagens gjødselpris. Da må jobben gjøres riktig, det forteller vi om her.
NLR Viken
1 2 3 4