Åkerbønner er en svært god forgrøde til mathvete og egner seg godt i økologisk produksjon. Forsøk gjennomført av NIBIO viste at åkerbønner som forgrøde til hvete reduserte behovet for soppbekjemping. Proteininnholdet er ca 30 %, og som råvare for kraftfôr kan åkerbønner erstatte import av soya.

Åkerbønner (Vicia faba) er en ettårig belgvekst, og som erter og vikker kan den med hjelp av rhizobiumbakterier samle nitrogen selv. Åkerbønnene har samme bakterier som erter, Rhizobium leguminosarum og det er ikke nødvendig å smitte jorda med rhizobium når en skal dyrke åkerbønner. Dette ble bekreftet i forsøk med smitting av såfrø i Vestfold i 2006. Smitting med rhizobium førte ikke til meravling eller økt proteininnhold selv om det tidligere ikke var dyrket belgvekster på forsøksarealet.

Dyrkingsveiledningen for 2023 er en oppdatering av tidligere dyrkingsveiledning for åkerbønner. Veiledningen er oppdatert på flere områder, både når det gjelder plantevern og sorter, i tillegg til andre deler av dyrkingen.