Resultater

Det var stor variasjon i avlingsnivå mellom de ulike feltene i 2020. Åkerbønne tåler dårlig tidlig tørke, men noen sorter så ut til å klare seg bedre enn andre. Daisy og Stella var blant sortene med de høyeste avlingene i gjennomsnitt, disse var også de tidligste av de "seine" sortene. Forsøkene med Louhi og Sampo ga økende avling ved øktende såmengde målt som frø pr. kvm.

Les artikkelen av Chloé Grieu

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1), Jord- og plantekultur 2021 side 155 - 158.