Konklusjon

Lav temperatur og dyp såing forsinker oppspiring av vårraps. I potteforsøk er det vist at ved lave temperaturer ga bruk av Startgjødsel raskere spiring, særlig ved litt dypere såing. I to feltforsøk i 2020 fant en ikke igjen disse resultatene. Det var ingen effekt av å behandle såfrøet med Integral.

Les hele artikkelen av Wendy Marie Waalen

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1), Jord- og plantekultur 2021 side 159 - 163.