BLH Horn
⋅ HMS

Horn - til sorg eller glede?

Horna på storfe kan gjera dyra vakre og staselege, for nokre rasar er dei ein del av særpreget.
Vest
20220627 142430
⋅ Grovfôr

Høstelinjer for gras

Med utgangspunkt i tradisjonell direktehøsting med slaghøster og legging i silo.
Vest
Dobbet gjerde
⋅ Grovfôr

Tiltak mot hjortebeiting i eng

Stort tap av avling p.g.a. hjort som beiter i eng medfører auka grovfôrkostnader for bøndene.
Vest
Hjortebeite 2019 08 09 Norddalen
⋅ Grovfôr

Hjortebeiting koster!

Dyktige bønder som fornyer og driver jorda godt blir ekstra belasta med beiteskader da hjorten velger den beste enga.
Vest
20180923 185247
⋅ Grovfôr

Valde Hereford for utmarksekspertisen

Ingeborg og Per Ravndal dreiv med mjølk og sau, men i 2017 avslutta dei mjølkeproduksjonen og satsa på ammeku attåt sau.
Vest
Gjodselkum
⋅ Grovfôr

Mindre transport i gårdsdrifta

Smartere arbeid reduserer transportbehovet. Mindre kjøring vil bedre både bondens økonomi og klimaregnskapet.
Vest
Bilete leasing eller lan
⋅ Maskinteknikk

Kjøpe eller lease?

Hva er dyrest og hva bør du velge?
Vest
Grovfor forsteslatt
⋅ Grovfôr

Grovfôret ditt er gull verdt!

Norsk landbruk er i stor grad tufta på gras. Ei stor avling med grovfôr av god kvalitet legg grunnlaget for kva fôrsetelen til drøvtyggarane skal innehalde – og kva den skal koste.
Vest
1 2 3 4 5 6