Direktesåing starter idet du kjører treskeren ut på jordet. Derfor bør du ha tenkt gjennom, og undersøkt, blant annet hvilke forutsetninger det kreves for såteknikken som skal benyttes hos deg før treskingen starter.

Bilde 5-nytt brennpunkt
Direktesåing starter med treskingen, og stubbhøyde samt halmfordeling vil ha stor betydning for såresultatet. Foto: Else Villadsen

Punkter vi mener er vesentlige for vellykket etablering med direktesåing får du her:

Skarpe kniver kutter halmen bedre, og tørr samt godt moden halm både kuttes og spres bedre. Unngå halmhauger ved å reversere før stopp, eller lag brede nok vendeteiger til å treske fult ut før en vender. Sol og tørt vær er optimalt for halmfordelingen, men ikke alltid gjennomførbart. Ideelt sett bør den kutta halmen fordele seg fint mellom stubben ned mot bakken.

Tindemaskiner ser ut til å ha størst krav til stubbhøyde, og har mindre blokkeringer ved etablering med kort stubb (under 15 cm). Skålmaskiner påvirkes mindre av stubbhøyden, men kan ha mer utfordringer med halm i såfurene dersom det er mye og dårlig fordelt halm.

Halmstrigling rett etter tresking kan være en fordel selv om halmen ser godt spredd ut. Den bør kjøres under tørre forhold, diagonalt og i god fart. Strigling kan også stimulere spillkorn til å spire.

En pleier ikke kjøre i et nyharvet såbedd. Når en direktesår er stubben såbeddet ditt, og vi må overføre den samme tankegangen hit. Jordpakking må begrenses i størst mulig grad, og første overkjøring skader mest. Det kan kreve bedre struktur på kjøreveier for korntømming, halmhåndtering og annen trafikk, som bør holdes på det minimale.

Såmaskina må håndtere planterester, og sikre rett frøplassering med god jordkontakt.

Andre tips og triks for direktesåing:

  • Velg gode forgrøder som åkerbønner, raps eller erter. Store mengder kornhalm stiller større krav til såteknikken, og kornplantene gir ikke samme jordforbedringseffekt som pålerøttene fra de andre vekstene.
  • Så når det er lagelig, og tenk litt tidligere såtidspunkt enn ved tradisjonell jordarbeiding. Uten jordarbeiding blir det også mindre mineralisering, og det kan derfor være riktig å tenke på høstgjødsling. Høstbygg kan sås allerede i overgangen august/ september, men også høsthvete, rughvete og rug bør prioriteres innen midten av september. I denne rekkefølgen.
  • Økt såmengde kan være en sikkerhet for rett planteantall, spesielt dersom en er usikker på om såteknikken er god nok.
  • Gjør en ugrasbekjempelse før såing for å bekjempe kveke, tunrapp og annet flerårig ugras.
  • Er du usikker på hvordan direktesåing fungerer hos deg? Lag ditt eget forsøksfelt ved å sette igjen noen sådrag du direktesår, eller jordarbeid noen drag på samme skifte for å samle egne erfaringer.
  • Bruk oss rådgivere i NLR dersom du vil diskutere rett strategi for deg.