Åkerens frodighet og prognosene for vekstforhold i nærmeste framtid er det viktigste når en vurderer eventuelle vekstreguleringstiltak. De aktuelle midlene har ulike behandlingstidspunkter, dette gjør at om en er i tvil tidlig i sesongen, kan se an situasjonen en stund. Unødig vekstregulering gir en risiko for redusert kornstørrelse, og gir mer arbeid og kostnader. På den andre side vil legde kunne gi redusert avling, vanskeligere innhøsting og ikke minst risiko for at kornet blir gradert som fôr.

Aktuelle strategier

Les hele artikkelen av Chloé Grieu og Unni Abrahamsen.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1). Jord og plantekultur 2021. Side 76 - 81.