Sortsprøving i bygg

Generelt om verdiprøving av kornsorter

Prøving av byggsorter på Østlandet og Midt-Norge 2022

Dyrkingsegenskaper for byggsorter 2022

Markedsandeler for byggsortene 2013-2022

Se også om byggsorter under Kornsorter for økologisk dyrking

Les mer om sortene i sortsvelgeren hos Graminor.