NIBIO har utgitt en ny fagartikkel i serien NIBIO POP. Denne utgaven som er Vol. 2 - NO. 17 - 2022 er skrevet av Randi Berland Frøseth, NIBIO; Anne-Kristin Løes, NORSØK; Silja Valand, NLR og Guro Brodal, NIBIO.

I tillegg til de agronomiske tiltakene som må til for å produsere godt såkorn inneholder den også litt rundt lovverket og om nødvendige analyser som sikrer at såkornet er av god kvalitet. Heftet er primært tenkt til de som bruker sorter som ikke er på markedet i dag (gamle sorter), men er nyttig for andre også som bruker eget såkorn.

NIBIO POP VOL.8 - NO 17 -2022